Głównym obszarem działalności ESQR jest promowanie kultury jakości i pośrednictwo w globalnej wymianie doświadczeń. Co roku Towarzystwo przyznaje nagrody organizacjom z całego świata. Procedura wyboru jest w zupełnej gestii ESQR. Towarzystwo samo bada poszczególne państwa, nominuje laureatów i wyłania zwycięzców.

Przyznane projektowi GreenEvo nagrody ESQR to potwierdzenie jego wysokiej jakości. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, gdyż o nominacjach decyduje kapituła konkursu, która dostrzegła i nagrodziła GreenEvo pośród wielu cennych inicjatyw z całego świata. – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynatorka GreenEvo.


Nagroda ESQR to kolejny, po Certyfikacie Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej i uznaniu ze strony Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dowód na wyjątkowość GreenEvo. Coraz szersze międzynarodowe uznanie utwierdza nas w przekonaniu, że administracja polska odpowiada na potrzeby rynku zielonych technologii i skutecznie je wspiera. To jednocześnie ogromna zachęta, by wciąż budować wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, wspierającego walkę ze zmianami klimatu i innymi problemami środowiska najlepszymi dostępnymi technologiami. – dodaje Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

GreenEvo służy wspieraniu polskich producentów zielonych technologii na zagranicznych rynkach. Do tej pory odbyły się 4 edycje przedsięwzięcia, w ramach których wyłoniono 48 laureatów. O wysokiej jakości GreenEvo świadczy m.in. rozwój firm – laureatów, w tym wzrost wartości ich obrotów o ponad 35% i wartości eksportu o ponad 50%.

Wręczenie nagród i prezentacja tegorocznych zwycięzców ESQR odbyło się 1 czerwca w Brukseli. Więcej informacji o nagrodzie na stronie ESQR - www.esqr.org/en.

(www.mos.gov.pl)