GDDKiA: wielu chętnych do budowy drogi S7

22 wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do dalszego etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki. Zadanie zostało podzielone na krótkie, liczące poniżej 15 km odcinki realizacyjne.

Poza ceną, wpływ na wybór wykonawcy będą miały termin realizacji i okres gwarancji. Odcinek o długości 22,7 km realizowany będzie w dwóch pododcinkach: Nidzica Północ - Nidzica Południe (9,1 km) i Nidzica Południe - Napierki (13, 6 km). Pozwoli to także wykonawcom na zaangażowanie mniejszych środków finansowych i w rezultacie niższych zabezpieczeń.

Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania inwestycji. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny – 23 miesiące, jednak nie krótszym niż 20 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2013 r.

Data publikacji: 30 lipca 2013 r.