Tematyka firm rodzinnych powoli odnajduje należne jej miejsce w publicznej debacie i coraz częściej gości na spotkaniach, kongresach i debatach poświęconych gospodarce oraz sytuacji ekonomicznej w Polsce. Wg badań przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan firmy rodzinne wytwarzają ponad 18% polskiego PKB . Mimo niebagatelnego wpływu na polskiego kondycję państwa, jeszcze do niedawna głos tego typu przedsiębiorstw nie miał szansy przebicia się do głównego nurtu dyskusji o gospodarce.
„Firmy rodzinne to jedna z najbardziej naturalnych form przedsiębiorczości, a jej idea funkcjonuje nieprzerwanie od momentu powstania cywilizacji człowieka. Firmy te często stanowią podstawę lokalnej gospodarki – generują miejsca pracy i zapewniają dostęp do niezbędnych usług. Niestety – funkcjonując najczęściej w sektorze MMŚP – w walce o uwagę rządu przedsiębiorstwa rodzinne często przegrywają z dużymi koncernami. Dlatego niezwykle istotne jest prowadzenie dialogu na temat warunków funkcjonowania tego typu firm na polskim rynku – w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Wschodni Kongres Gospodarczy jest świetną – kolejną w tym roku – okazją do dyskusji o firmach rodzinnych – ich kondycji oraz przyszłości, a także do rozważań nad tym, jakie kroki można podjąć w celu poprawy środowiska w którym funkcjonują.” – mówi Artur Czepczyński, Prezes Zarządu ABC-Czepczyński.
Tegoroczna odsłona Wschodniego Kongresu Gospodarczego skupi się na czterech głównych nurtach tematycznych: • Na Wschód i ze Wschodu, czyli jaki wpływ na funkcjonowanie wschodnich regionów ma obecny kryzys w Unii Europejskiej oraz za naszą wschodnią granicą; • Gospodarcza aktywność wschodnich województw. Notowania; • Odpowiedzialny rozwój i Polska Wschodnia. Inwestycje; • Innowacje. Start-upy. Nowoczesność – ale jaka?
Panel „Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys?”, którego prelegentem będzie Artur Czepczyński, rozpocznie się w czwartek, 22 września, o godz. 13:45. Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie dyskusji to:
• Firmy rodzinne – opoka unijnych gospodarek. Czy następcy chcą dziś kontynuować familijny biznes?
• Jak zabezpieczyć interesy rodziny w familijnej firmie. Cele, rodzaje sukcesji, doradztwo.
• Intuicja czy komputer… Zarządzanie w familijnych przedsiębiorstwach. Różnice generacyjne. Obcy menedżerowie i inwestorzy.
• Między nowoczesnością a tradycją. Wartości w firmach rodzinnych. Mit, a może realny atut w konkurencyjnej walce?
• Wsparcie państwa dla firm rodzinnych. Formy i oczekiwania obu stron.
• Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Wschodniej. Ich rola w gospodarce – garść przykładów.