Identyfikator z numerem podatkowym ma być noszony przez pracowników w widocznym miejscu. Za uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej odpowiedzialni są pracownicy. Powinni oni zgłosić się do lokalnych urzędów skarbowych w miejscu pracy lub zamieszkania. Wiele fińskich firm załatwia jednak formalności za swoich pracowników.
Z kolei pracodawcy ponoszą odpowiedzialność prawną za zatrudnianie osób niezarejestrowanych w urzędzie podatkowym.
Nowe przepisy mają pomóc w walce z szarą strefą. Z informacji uzyskanych przez PAP w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadzie RP w Helsinkach wynika, że kwestia nielegalnego zatrudnienia na budowach nie dotyczy polskich pracowników.
Natomiast zdarzają się problemy związane z interpretacją fińskiego prawa przez polskie firmy będące podwykonawcami. Polscy robotnicy są pracownikami delegowanymi, natomiast fińskie związki zawodowe, broniąc lokalnych interesów, uważają tę praktykę za dumping płacowy. Chcą, aby wszyscy zagraniczni pracownicy mieli zapewnione takie same minimalne warunki pracy i płacy, jakie obowiązują w Finlandii na mocy umów zbiorowych.
W Finlandii polscy robotnicy są zatrudnieni przy największych inwestycjach, m.in. budują reaktor w elektrowni atomowej Olkiluoto.
W przyszłości również kwestia warunków pracy zagranicznych pracowników ma być lepiej kontrolowana przez fińskie instytucje. Zmiany w prawie związane z likwidacją szarej strefy w Finlandii mają być wprowadzane systematycznie do 2015 roku. (PAP)