Do jakiej grupy odpadów należy zakwalifikować filtry z klimatyzacji?

Klasyfikacja filtrów z klimatyzacji zależy od źródła pochodzenia tego odpadu. Jeśli działalność firmy polega na świadczeniu usług związanych z klimatyzacją, wtedy takie odpady powinny zostać zakwalifikowane do grupy 16.
Jako odpad komunalny można ewentualnie potraktować ten odpad, gdy został on wytworzony jednorazowo i zostanie oddany firmie odbierającej odpady komunalne. Jednakże jeśli w budynku jest zainstalowanych więcej klimatyzatorów, to właściciel nieruchomości powinien te kwestię uregulować, a więc albo zatrudnić firmę serwisującą klimatyzatory (wtedy to będą odpady z grupy 16) albo w umowie na odbiór odpadów komunalnych zaznaczyć, iż będzie także odbierany selektywnie zebrany odpad zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.