Zasady działania elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i współpraca MG z urzędami realizującymi procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, to tematy warsztatów nt. ePK, które odbyły się 11 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Wiceminister Gospodarki przypomniał, że kierowany do przedsiębiorców i obywateli elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK) funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na stronie ePK dostępne są m.in. informacje o procedurach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy czy uznawaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych. EPK przybliża również tematykę spraw konsumenckich, praw i obowiązków pracowników i pracodawców, czy środków dostępnych w przypadku sporów pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami i konsumentami.
Jak poinformowało Minister, oszczędności wynikające z działania CEIDG i ePK wielokrotnie przewyższają nakłady ponoszone na ich wdrożenie i utrzymanie. Koszty utrzymania CEIDG to 5,3 mln zł rocznie, ale szacuje się, że w obecnie system przynosi ok. 33 mln zł oszczędności dla budżetu państwa.