IOS została wybudowana w niespełna trzy lata. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 410 mln zł. Jest ono częścią realizowanego przez płocki koncern od 2010 r. programu inwestycji ekologiczno-energetycznych – poinformowała w piątek spółka, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące inwestycji. Nowa instalacja zapewni ograniczenie emisji SO2 na poziomie wymaganym od 2016 r. przez Unię Europejską.

Położona na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku zakładowa elektrociepłownia PKN Orlen, która pracuje w systemie olejowo-gazowym, jest największym tego typu obiektem w Polsce i jednocześnie jednym z największych w Europie. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt. Elektrociepłownia, oprócz zasilania instalacji zakładu głównego płockiego koncernu, dostarcza również ciepło na potrzeby miasta.

Jak podkreślił PKN Orlen, w nowo wybudowanej IOS „zastosowano najbardziej sprawdzoną na świecie technologię mokro-wapienną, służącą do odsiarczania spalin z kotłów opalanych ciężkim olejem opałowym”. Według płockiego koncernu, wybrane rozwiązania technologiczne w zakresie odsiarczania spalin z kotłów energetycznych umożliwią spółce spełnienie obowiązujących od 2016 r. wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji SO2 na poziomie 50-200 mg/m3, czyli ponad 8-krotnie niższym niż przewidują obecne normy środowiskowe.

„Zakończenie rozruchu IOS pod koniec tego roku spowoduje oczyszczanie niemal w 100 proc. emisji spalin z kotłów elektrociepłowni” – podkreślił PKN Orlen. Spółka zapowiedziała, że emitowane dotychczas związki siarki, będą tam wykorzystane do produkcji gipsu, o jakości odpowiadającej parametrom gipsu naturalnie występującemu w środowisku. Oprócz ograniczenia emisji SO2, dzięki nowej instalacji zmniejszy się też znacząco, na poziomie 70-80 proc., emisja tlenków azotu i pyłów.

Według PKN Orlen, proces przyłączenia kotłów zakładowej elektrociepłowni do IOS, a także jej rozruch, to „bezprecedensowe wydarzenie w polskiej energetyce”, ze względu na jednoczesne utrzymanie ciągłości produkcji pary i energii elektrycznej. W międzyczasie zmodernizowano sześć kotłów, a prace modernizacyjne prowadzone były w sposób ciągły zarówno w okresie zimowym, jak i letnim.

W ramach prowadzonego od 2010 r. w PKN Orlen programu inwestycji ekologiczno-energetycznych, wybudowano tam m.in. kocioł o mocy 300 MWt oraz zmodernizowano pompownię paliw. Do końca 2017 r. płocki koncern planuje wybudować nowy turbozespół TG7, który – jak zapowiada spółka – zwiększyć ma „potencjał produkcji energii elektrycznej oraz poprawi efektywność jej wytwarzania”. Wcześniej PKN Orlen informował, że nowy turbozespół w tamtejszej zakładowej elektrociepłowni będzie posiadał moc 70 MWe, wytwarzając energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze.

Z początkiem września na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w PKN Orlen w Płocku rozpoczęła się budowa bloku gazowo-parowego o mocy 596 MWe. Wykonawcą tej inwestycji, wartej wraz z umową na serwis głównych urządzeń 1,65 mld zł, jest konsorcjum Siemens.

Nowy blok energetyczny powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie zakładowej elektrociepłowni płockiego koncernu. Ma rozpocząć pracę na przełomie 2017 i 2018 r., zapewniając m.in. dostawy energii elektrycznej zarówno na potrzeby zakładu głównego spółki, jak również dostawy na rynek, do Krajowego Systemu Energetycznego. Jak zapewnia Siemens, będzie to najwydajniejszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej zespół energetyczny.(PAP)

mb/ mhr/