VIII Konferencja: Zamówienia Publiczne
na roboty budowlane to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych.

Program konferencji obejmuje newralgiczne problemy związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane z punktu widzenia bieżącej praktyki:
- pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane
- korzystanie z zasobów innego podmiotu
- cena rażąco niska w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
- odpowiedzialność za wady i błędy dokumentacji projektowej
- zamówienia dodatkowe czy roboty objęte przedmiotem zamówienia?

Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych. Specjalnie dla Państwa, podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresu zamówień publicznych będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.


Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działania w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane:
- pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
- pracowników wydziałów inwestycji administracji rządowej i samorządowej
- prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych
- właścicieli firm pełniących rolę Wykonawcy w przetargach na roboty budowlane
- wszystkich Zamawiających i Wykonawców zainteresowanych omawianą tematyką

VIII Konferencja: Zamówienia Publiczne na roboty budowlane
12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott****, al. Jerozolimskie 65/79, sala Congress Hall, III piętro

 


Szczegółowe informacje dostępna na: www.LEX.pl/zamowieniapubliczne