Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Polski rząd wspiera najlepsze technologie i ich rozwój w ramach projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Laureaci pierwszej edycji już mają na koncie pierwsze zagraniczne sukcesy. Dzięki rządowemu wsparciu transferu polskich zielonych technologii na rynki zagraniczne Polacy zajmą się m.in. utylizacją niebezpiecznych chemikaliów z mogilnika w Armenii, neutralizacją dioksyn w Wietnamie (firma Ecotech Polska Sp. z o. o.). Wśród najlepszych ekorozwiązań GreenEvo są także inteligentne i energooszczędne lampy CLEVEO optymalizujące rozkład natężenia oświetlenia na drodze, jak również technologie w zakresie oczyszczania wody i ścieków czy alternatywnych źródeł uzyskiwania energii (kolektory słoneczne, brykieciarki).

Szwecja to jeden z krajów mających niezaprzeczalnie wizerunek państwa ekologicznego. Podczas konferencji z udziałem prof. Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP oraz Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa Króla Szwecji prezentowano w Warszawie przyjazne dla środowiska i atrakcyjne dla ludzi miasta zrównoważonego rozwoju – SymbioCity. Ta szwedzka koncepcja promuje całościowe zrównoważone planowanie przestrzeni miejskiej. Opiera się na łączeniu różnych miejskich systemów jak np.: wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gospodarki odpadami czy komunikacji. Polega na takim planowaniu, które we wszystkich aspektach uwzględnia efektywne korzystanie z zasobów i ochronę środowiska.

Nie tylko Szwecja, ale cała Europa mierzy się z wyzwaniem, jakim jest planowanie rozwoju w sposób, który respektuje środowisko i zasoby. Podczas konferencji, Minister Środowiska podkreślił, że:

- Problem metropolii jest dzisiaj niezwykle ważny ponieważ liczba ludzi mieszkających i pracujących w miastach ciągle rośnie. W 2010 roku w całej Europie ludność miejska stanowiła 73% całkowitej populacji kontynentu. Sposobem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce może być między innymi wprowadzenie innego niż dotychczas systemu planowania rozwoju miast. W projektowaniu przyjaznego dla środowiska i atrakcyjnego dla ludzi miasta bardzo ważne jest efektywne wykorzystanie zasobów, w szczególności w kontekście oszczędzania energii, wody oraz racjonalnej gospodarki odpadami. Polska także wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i wspiera najlepsze zielone technologie, tak by mogły zostać upowszechnione i realnie wpływać na stan ekologii w naszych miastach.

Polska zamierza wprowadzić rewolucyjne zmiany i dogonić Szwecję także w zakresie odpadów, których zagospodarowanie jest jednym z kluczowych systemów w miastach. Minister Kraszewski podczas konferencji przypomniał, że Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem ustawy jest spełnienie oczekiwań Polaków, żeby uporać się z problemem śmieci w kraju, samorządom dać skuteczne narzędzie do organizacji odpowiedniego systemu przez przekazanie im zarządzania odpadami. Ustawa jest na finalnym etapie prac parlamentarnych.

GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, żeby wspierać eksport polskiej myśli technologicznej. Pomaga polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych, dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować je do konkurencyjnego zarządzania. Sztuczna nerka dla środowiska, system lamp solarnych czy termiczne utylizacje niskokalorycznych gazów odpadowych to niektóre z 21 najnowszych technologii zakwalifikowanych do Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo w trakcie trwającej właśnie, drugiej edycji projektu.

- Niech przykład szwedzkiej koncepcji miast zrównoważonego rozwoju – SymbioCity, z rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska przy jednocześnie dobrych wynikach ekonomicznych i pozytywnych skutkach społecznych będzie dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania – powiedział Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.