Tlenek azotu w dużych stężeniach powoduje nadmierne rozszerzanie się naczyń krwionośnych, a nawet ich pękanie, co prowadzi do rozmaitych chorób cywilizacyjnych. Natomiast nanocząstki węglowe wdychane razem z powietrzem uszkadzają płuca, co może doprowadzić do pojawienia się nowotworów.
Wynalazek został za pośrednictwem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu zgłoszony do ochrony patentowej i niedługo może wejść do użytku w przemyśle. Niedawno zaś Uniwersytet podpisał umowę z firmą Energotechnika–Energo-rozruch oraz z Elektrociepłownią Kraków, na podstawie której przeprowadzony zostanie długoterminowy test aktywności katalizatora.
Nad równie nowatorskim projektem pracują także uczeni z Akademii Górniczo–Hutniczej. Zespół Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki stworzył generator, który przekształca ciepło spalin samochodowych w energię elektryczną. Po zainstalowaniu w układzie wydechowym samochodu generator zamienia ciepło spalin na prąd elektryczny. Dzięki temu samochody będą zużywać mniej paliwa, zmniejszy się też zanieczyszczenie powietrza.
Więcej w „Dzienniku Polskim”. (PAP)

 

sto/