W 1984 r. Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa ustanowiła 27 czerwca Światowym Dniem Rybołówstwa. Zadaniem tego obchodzonego od 1985 r. święta jest uświadamianie społeczeństw w zakresie problemu eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów. Nieodpowiedzialne połowy mogą zachwiać ekologiczną równowagę i doprowadzić do katastrofy naturalnej, a w konsekwencji także do problemów ekonomicznych w sektorze gospodarki połowowej.

Światowy Dzień Rybołówstwa to doskonała okazja by zwrócić uwagę na pogłębiające się problemy nadmiernego wykorzystywania zasobów naszych wód. Jak wynika z przedstawionych przez Fundację WWF Polska danych aż ¾ łowisk na świecie jest przełowionych. Ponadto ponad połowa z najpopularniejszych gatunków ryb jest zagrożona wyginięciem. Nielegalne i tym samym nieraportowane połowy na niektórych łowiskach stanowią niemal 50% wszystkich połowów. Zdaniem ekspertów z WWF Polska, bez podjęcia radykalnych kroków już w 2050 r. możemy bezpowrotnie pożegnać się z najchętniej łowionymi gatunkami ryb.

Źródło: www.wwfpl.panda.pl, ekologia.pl