Dzień Informacyjny LIFE jest okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

W tym roku, dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku (sesja ogólna), jak i dla tych którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (3 sesje tematyczne).

W trakcie sesji można zapoznać się z założeniami programu LIFE i ogólnymi zasadami pisania wniosku. Trzy prezentacje przedstawione przez Beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie tych zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję. Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez internet.
Więcej >>>
Źródło: NFOŚiGW