"Finansowe wsparcie na uruchomienie własnej firmy przyczynia się do aktywizacji osób bezrobotnych, ale nie w tak znacznym stopniu, jak wykazuje w statystykach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Tak uznała Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdzała przyznawanie dotacji na ten cel we wschodniej Polsce. Jak dowiedział się DGP zdaniem NIK efektywność tej formy aktywizacji sięga 74 proc., a nie 100 proc., jak podaje resort. Izba podkreśla, że konieczna jest zmiana sposobu badania skuteczności tego instrumentu wspierania bezrobotnych. MPiPS broni się, że zarzuty są nieaktualne, bo zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone od tego roku.
NIK przeprowadzała kontrolę na jesieni ubiegłego roku w powiatowych urzędach pracy (PUP) z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dotyczyła ona lat 2010–13 i okresu styczeń – wrzesień 2014 r. Jej celem było m.in. sprawdzenie efektywności i skuteczności stosowania jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Właśnie w tej kwestii wyliczenia kontrolerów różniły się od wskaźników MPiPS (...)".