Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa nie prowadzący działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, przy którym zamierzają wybudować przydomową oczyszczalnię.

 

„Dotacja może być udzielona, jeżeli oczyszczalnia ścieków będzie wybudowana na terenie, na którym nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji, podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione” – powiedziała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

 

Dotacja dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości wynosi do 4 tys. zł, a na potrzeby dwóch lub więcej nieruchomości do 5 tys. zł. Obecnie z czterech wsi do gminy wpłynęło już około 70 deklaracji.

 

Wnioski będą rozpatrywane w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu gminy przewidzianych na 2012 r. wnioski będą rozpatrywane w kolejnym roku budżetowym.

 

Mazurek dodała, że równolegle do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków trwają prace nad opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, z której wyłoni się plan rozbudowy systemu kanalizacji w kolejnych miejscowościach.(PAP)

 

mic/ mki/