Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu surowców wtórnych to duża gałąź przemysłu w krajach zachodniej Europy. W Niemczech, które przekazały gospodarowanie odpadami gminom, tylko 0,5% śmieci trafia na składowiska, a ok. 45% poddawanych jest recyklingowi. Dzięki segregowaniu odpadów możemy odzyskać surowce, które oznaczają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

W nowym systemie gospodarowania odpadami w Polsce będziemy płacić niższe stawki za odbiór posegregowanych śmieci. Warto przy tym pamiętać, że opłata ta obejmuje nie tylko odbiór i transport odpadów, ale też cały system prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, odzysk surowców, czy unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów. Nowe przepisy tworzą pełen system od odbioru po odzysk.