Wiceminister Kasprzak podkreślił, że rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. - Zgodnie z dokumentem udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. - powiedział. Dodał, że najważniejszymi rodzajami OZE w Polsce są energia wiatrowa, słoneczna, biomasa i biogaz.Wiceminister podkreślił, że duży potencjał energetyczny ma również nasz sektor rolniczy. Przypomniał także, że zgodnie z „Kierunkami rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” do 2020 roku w każdej polskiej gminie powstanie biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego. - Obecnie w całym kraju funkcjonuje 13 biogazowni rolniczych - powiedział.

Ambasador Szwecji Staffan Herrstrom wyjaśnił, że Szwecja nie posiada własnych zasobów paliw kopalnych - Prawie 85 proc. ciepła w szwedzkiej sieci ciepłowniczej pochodzi z odpadów - zaznaczył.

Herrstrom zwrócił uwagę, że szwedzki model produkcji biogazu stosuje rozwiązania oparte na fermentacji odpadów komunalnych, w tym osadów z oczyszczalni wraz z odpadami rolniczymi oraz produktami ubocznymi przemysłu spożywczego. - W ten sposób rozwiązujemy problem odpadów tworząc energię - podsumował.