Pytanie
W opisie stanowiska- obsługa kancelaryjna - wpisane są między innymi wymagane kompetencje (i ich poziom), doświadczenie, jakie musi posiadać każdy pracownik zatrudniony na tym stanowisku, szkolenia możliwe są tylko we własnym zakresie.
Jeżeli pracodawca w ramach IPRZ określa jednakowe mierniki: kompetencji indywidualnych, kompetencji formalnych - złożoność i kreatywność, samodzielność i inicjatywa, komunikacja, efektywność, doskonalenie zawodowe, wykształcenie, doświadczenie, znajomość prawa czy języków obcych, współpraca - dla wszystkich pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy (np. obsługa kancelaryjna), to czy można mówić o IPRZ czy raczej jest to w dalszym ciągu opis stanowiska pracy?
Różnicę między wymaganiami a tym co reprezentuje dany pracownik nazwano luką kompetencyjną.
Skoro IPRZ zawodowego dotyczy pracownika jako odrębnej jednostki i z założenia jest kompleksowym podejściem do jego rozwoju, to rozwój zawodowy opiera się na nabywaniu nowych i doskonaleniu posiadanych kompetencji aby można było rozpocząć indywidualną ścieżkę kariery zawodowej (awansować, być może zmienić stanowisko pracy na specjalistyczne).
Jako przykład można wskazać kancelarię urzędu: wymagania są bardzo małe więc nie ma mowy o szkoleniach (tylko we własnym zakresie). Jeżeli weźmiemy IPRZ to odpowiednimi szkoleniami można zapełnić lukę (nawet pracownika kancelarii) między tym co dany pracownik już umie a tym co umieć powinien aby mógł osiągnąć cel zawodowy (awans).
Czym jest rozwój zawodowy i po co sporządzamy plan rozwoju w ramach IPRZ?
Czym różni się opis stanowiska od planu IPRZ?