Pytanie
Osoba fizyczna, komornik, wypłaciła osobie poszkodowanej odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanej usługi. Ubezpieczyciel, u którego komornik miał wykupione ubezpieczenie OC początkowo odmówił uznania tego odszkodowania i pokrycia go z sumy ubezpieczenia. Komornik zapłacił więc odszkodowanie ze środków własnych, ale złożył do sądu oskarżenie przeciwko ubezpieczycielowi. W międzyczasie zakończył działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę. Sąd przyznał rację komornikowi i zasądził na rzecz komornika wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania wraz z odsetkami. Otrzymałam od Państwa odpowiedź, że konieczne jest opodatkowanie zarówno otrzymanego odszkodowania, jak i otrzymanych odsetek.
Czy wobec tego komornik może uznać wypłacone przez siebie odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu?
Czy na pewno przychód z tytułu odszkodowania mamy wykazać w innych źródłach, a nie w przychodach z działalności gospodarczej?
Komornik uzyskał w roku 2012 przychody z zamkniętej działalności gospodarczej w postaci otrzymanych prowizji od spraw komorniczych prowadzonych jeszcze w ramach działalności. Przychody te wykazaliśmy w PIT-36L za 2012 r., jako przychody z działalności i opodatkowaliśmy podatkiem liniowym. Czyli według formy opodatkowania obowiązującej podatnika w momencie likwidacji działalności. Taki sposób opodatkowania mieliśmy potwierdzony jako prawidłowy zarówno przez Waszą redakcję jak i przez nasz urząd skarbowy.
Czy więc odszkodowanie i odsetki, wypłacone przez ubezpieczyciela, jako związane z prowadzona wcześniej działalnością gospodarczą powinnam wykazać w PIT-36L jako przychody i koszty działalności gospodarczej, czy w innych źródłach?
W jakim PIT: 36L czy 36?