Pytanie
Pracodawca rozliczający się na PKPiR i VAT wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych. Pracodawca ustala dla pracownika miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu. Zwrot kosztów za podróż służbową (jazdy zamiejscowe) będzie następować na podstawie polecenia wyjazdu służbowego ewidencji przebiegu pojazdu, w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu.
Czy taki zwrot kosztów używania samochodu w delegacji oraz poruszania się po mieście do klientów, będzie kosztem uzyskania przychodu?
Czy będzie to ozusowane i opodatkowane dla pracownika?
Czy taka sama sytuacja dotyczy zleceniobiorców?