Pytanie
Mąż i żona prowadzą osobne działalności gospodarcze, istnieje między nimi wspólność majątkowa. Mąż przed zawarciem małżeństwa zakupił ciągnik, którego nie wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej - użycza go nieodpłatnie małżonce bez umowy. Żona natomiast wykorzystuje ciągnik w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Czy jeżeli ciągnik jest majątkiem osobistym męża to może zostać użyczony żonie?
Czy z tytułu tego użyczenia powstaną obowiązki rozliczenia wg ustawy o podatku dochodowym po stronie męża i żony?
Czy żona może księgować w koszty działalności wydatki z tytułu używania ciągnika?
Ciągnik nie jest środkiem trwałym u męża.