Pytanie
W spółce obowiązuje UZP. W UZP pracodawca chce zamieścić, oczywiście w drodze protokołu dodatkowego, zapis o możliwości wprowadzenia w spółce, w sytuacji podyktowanej potrzebami organizacyjnymi mającymi usprawnić organizację pracy, 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Jednakże nie wiemy jeszcze jakiej grupy pracowników dokładnie miałoby to dotyczyć, jaki to miałby być konkretnie okres rozliczeniowy?
Jeżeli zaszłaby konieczność wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego np. 12 miesięcznego szczegóły zawarte zostałyby w regulaminie pracy, oczywiście po uzgodnieniach dokonanych ze związkiem zawodowym działającym w spółce.
Ogólny zapis w UZP miałby wyłącznie stworzyć nam możliwość zawarcia takiego porozumienia w celu wdrożenia nowej organizacji pracy, ale już za pomocą wyłącznie regulaminu pracy, który jak wiadomo nie wymaga tak sformalizowanej ścieżki.
Czy istnieje taka możliwość?
Czy też należy wszystko bardzo szczegółowo uregulować bezpośrednio w UZP?