Pytanie
Dwóch wspólników od dnia 1 stycznia 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki jawnej. Wspólnicy rozliczają się na podstawie PKPiR. W marcu 2007 r. jeden ze wspólników przekazał swojej córce ogół praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce. Tym samym wykonywał działalność do dnia 31 marca 2007 r. i z dniem 1 kwietnia 2007 r. zlikwidował działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę. Od dnia 1 kwietnia 2007 r. nowym wspólnikiem w spółce została córka dotychczasowego wspólnika. W związku ze zmianą składu osobowego spółki sporządzono remanent na dzień 31 marca 2007 r. Wartość tego remanentu zaksięgowano w kolumnie 10 PKPiR i rozliczono dochód wspólników. W związku z wysokimi kosztami, jakie spółka poniosła na początku swojej działalności, dochód zamknął się stratą. Remanent z dnia 31 marca 2007 r. przyjęto jako remanent początkowy na dzień 1 kwietnia 2007 r. i od nowa, tzn. od "zera", zaczęto naliczać przychody i koszty w działalności spółki. Miesiąc kwiecień 2007 r. zamknął się dochodem w spółce. Tym samym u wspólnika, który nadal pozostaje w spółce, dochód za kwiecień 2007 r. zamknął się stratą z okresu od stycznia do marca 2007 r. pomniejszoną o dochód za kwiecień 2007 r. Natomiast u nowego wspólnika kwiecień 2007 r. zamknął się dochodem i powstaniem zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Czy postąpiliśmy prawidłowo księgując remanent w kol. 10 PKPiR i rozliczając dochody w sposób opisany powyżej?
Czy dopuszczalne jest nie zaksięgowanie remanentu z dnia 31 marca 2007 r.?
Taka opcja byłaby dla nowego wspólnika dużo korzystniejsza, ponieważ miałby możliwość korzystania z dotychczasowych kosztów spółki i kwiecień 2007 r. również zamknąłby się dla niego stratą.