Pytanie
Pracodawca zatrudniał zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenia przez okres 9 miesięcy (około 8 umów z średnim czasem trwania jednego miesiąca) do wykonywania prostych czynności administracyjnych. W ostatnim dniu trwania umowy zleceniobiorczyni poinformowała pracodawcę iż jest w ciąży (I trymestr). Pracodawca nie mając dla tej osoby pracy postanowił jednak zawrzeć stosunek pracy tylko na jeden miesiąc, mając pełną świadomość iż pracownica może wykorzystać ten fakt i będzie w okresie zatrudnienia jak i po korzystała ze zwolnienia lekarskiego. Celem działania jest nabycie przez pracownicę uprawnień do świadczeń z ZUS.
Czy pracodawca podejmując takie rozwiązania, działa niezgodnie z prawem?
Jaki mogą w tym przypadku wystąpić negatywne skutki dla pracodawcy?