Pytanie
Wnioskodawca wykopał zbiornik bezodpływowy o powierzchni 15 arów (lata 2000-2001). Nie posiada żadnych decyzji na jego wykonanie. Zbiornik ten nazywa oczkiem wodnym. Obecnie planuje na tym "oczku" wykonać pomost (długość 26 m) z wiatą.
Czy "oczko" to można/należy nazwać stawem, innym zbiornikiem wodnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.?
Czy na wykonanie ww. pomostu z wiatą na tym "oczku" należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę?