Pytanie
Pracownica była zatrudniona jako recepcjonistka na umowy o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innych pracowników:
1) od 4 maja 2011 r. do 19 lipca 2011 r.;
2) od 20 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.;
3) od 1 września 2011 r. do 2 kwietnia 2012 r.;
4) na czas określony od 3 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r.
Bez wypowiedzenia zawarto kolejną umowę na zastępstwo od 1 maja 2012 r. na stanowisku sprzedawca biletów. W międzyczasie było kilka oddelegowań na inny obiekt na krótki okres czasu na stanowiska albo recepcjonistka albo sprzedawca biletów. Od 1 listopada 2014 r. pracownica ta ma zostać zatrudniona na stanowisku recepcjonistka na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (ciąża) na innym obiekcie.
Czy należy wypowiedzieć ostatnią umowę o pracę za 3-dniowym okresem wypowiedzenia, ponieważ osoba, którą zastępowano nie wróciła jeszcze do pracy?
Czy można tak jak poprzednio zawrzeć kolejna umowę z odpowiednim zapisem?