Pytanie
Otrzymaliśmy dotację z programu operacyjnego innowacyjna gospodarka działanie 8.2. W ramach tej dotacji otrzymamy zwrot kosztów w postaci 60% wydatków na oprogramowanie, wynagrodzenie, usługi eksperckie, środki trwałe powyżej 3500 zł.
Co w przypadku niespełnieniu wymagań i ewentualnego zwrotu dotacji przez naszą firmę?
Czy wówczas robimy korektę i zaliczamy całą kwotę ponoszonych kosztów jako koszt podatkowy, a nie tylko różnicę?
Czy może w jakiś inny sposób rozliczamy ten ewentualny zwrot?