Pytanie
Jesteśmy hurtownią prowadzącą księgi rachunkowe (spółka jawna). Podpisaliśmy umowę obowiązującą od 2011 do 2013 r. z firmą z Holandii na wyłączną dystrybucje na terenie Polski towarów nabytych z ww. firmy holenderskiej. Towary te są z nadrukiem postaci (znak towarowy), na które firma holenderska ma umowę licencyjną z firmą z Dani. Z treści umowy wynika, że jesteśmy zobowiązani do zapłaty firmie holenderskiej "zaliczek gwarantowanych" (opłat) w trzech równych kwotach za każdy rok umowy (opłaty dokumentowane fakturą). Ponadto cena zakupu towaru będzie powiększona o koszty obsługi i licencji (będzie stanowić ok. 49% ceny towaru). Następnie firma holenderska będzie przesyłać nam notę kredytową w wysokości 14% od naszej łącznej należnej płatności (cena towaru koszty usługi), do chwili pełnego zrekompensowania zaliczki (opłaty) w kontekście rocznym. Przedstawiona "opłata" za umowę dystrybucyjną zostanie skorygowana na koniec danego roku, jeśli spółka osiągnie określony pułap zakupu towarów od kontrahenta z Holandii w danym roku. W 2011 r. holenderska firma skorygowała fakturę za "opłatę" roczną. W 2012 r. spółka również otrzymał fakturę za "opłatę", na podstawie której dokonała płatności. Jednak w tym roku firma nie dokonała zakupu towaru od firmy holenderskiej i faktura nie zostanie skorygowana.
Czy zaksięgowaną kwotę opłaty za umowę dystrybucyjną, która nie podlega zwrotowi i nie zostanie rozliczna (skorygowana) na koniec roku należy zaksięgować w koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu?