Pytanie
Spółka z o.o. (podatnik VAT, również unijny) prowadzi działalność w zakresie szkolenia zawodowego pracowników firm, wystawiając im faktury ze stawką 23%. Równolegle z bieżącą działalnością rozpoczyna kilkumiesięczne szkolenie zawodowe pracowników szeregu firm, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia te są w 100% dofinansowane ze środków POKL - jest to pomoc de minimis. Z tego powodu sprzedaż tych usług zwolniona jest z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT).
Dla uczestników tego szkolenia spółka zakupiła w Niemczech podręczniki, za kwotę przekraczającą 50.000 zł i otrzymała od kontrahenta niemieckiego fakturę ze stawką 0%, jako fakturę wewnątrzunijną.
Czy za usługi świadczone w ramach POKL należy wystawiać firmom faktury ze stawką ZW mimo, że firmy nie płacą za te usługi?
Jak rozliczyć otrzymaną fakturę unijną, skoro wprawdzie musielibyśmy doliczyć (polski) VAT za podręczniki, ale nie moglibyśmy go odliczyć, jako związanego wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z VAT?