Pytanie
Spółka w ramach działalności deweloperskiej sprzedaje lokale mieszkalne na rzecz klientów indywidualnych. W trakcie budowy budynku mieszkalnego podpisywała umowy cywilnoprawne, zgodnie z którymi klienci dokonywali wpłat na poczet zakupu lokali, w których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopatrzył się naruszenia interesu konsumentów. Nałożył na nas obciążenie finansowe za zapisy w umowie dotyczące ograniczeń w warunkach odstąpienia od umowy przez klientów. Zapisy w umowach zmieniliśmy, natomiast od nałożonej kary odwołaliśmy się (sprawę przegraliśmy).
Czy z otrzymanych faktur VAT wystawionych przez kancelarię prawniczą z tytułu wynagrodzenia za reprezentowanie naszej firmy przed sądem w ww. sprawie oraz zwrot kosztów dojazdu prawnika na rozprawę można odliczyć VAT naliczony?