Pytanie
Jako firma i podatnik VAT otrzymaliśmy w tym roku dwie faktury z dwóch olbrzymich sieci sprzedaży - osób prawnych (spółki z o.o. - wielobranżowa i budowlana), w których dane dotyczące przedmiotu sprzedaży i jego wartości są następujące:
- nr i nazwa artykułu,
- jednostka
- ilość
- PKWiU
- cena brutto
- stawka VAT
- wartość brutto
- suma netto
- suma podatku
- suma brutto.
Czy te faktury wystawione są prawidłowo?
Nie zawierają m.in. ceny jednostkowej bez VAT. Obie sieci, określając potocznie, "wychodzą od ceny brutto towaru". Przy 17 sztukach towaru w cenie jednostkowej brutto 9,99 zł, suma (kwota) brutto do zapłaty będzie różna w zależności od tego czy "wychodzimy" od wartości brutto, czy netto. Tak samo stanie się w przypadku 17 sztuk towaru w cenie jednostkowej brutto 3,99 zł.
Jaka grupa podatników może w ten sposób wystawiać faktury?