Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przystąpiła do przetargu na zakup nieruchomości (grunt z budynkiem usługowo-mieszkalnym) jako przedsiębiorca. Wpłaciła wadium. Wygrała przetarg i zakupiła nieruchomość od gminy jako przedsiębiorca. Przy zakupie chciała zmienić zdanie i dokonać zakupu do majątku prywatnego, ale ze względu na to, że przystąpiła do przetargu jako przedsiębiorca, gmina nie wyraziła zgody na zakup prywatnie na imię i nazwisko. Możliwy był tylko zakup jako przedsiębiorca. Gmina wystawiła fakturę VAT na firmę kupującego. Sprzedaż nieruchomości została zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29 ust. 5 u.p.t.u. Zakup miał miejsce 20 sierpnia 2012 r. W sierpniu nieruchomość została wprowadzona na stan środków trwałych przedsiębiorstwa prowadzonego przez kupującego. Nie została rozpoczęta amortyzacja. W październiku 2012 r. nieruchomość postanowieniem właściciela została wycofana z majątku firmy i przekazana do majątku osobistego właściciela firmy. Przy zakupie nieruchomości przedsiębiorca złożył notariuszowi błędne oświadczenie, że kupuje nieruchomość z majątku osobistego. Informacja ta została zmieniona aktem notarialnym z listopada 2012 r., w którym zostało zawarte oświadczenie, że nieruchomość została nabyta z majątku wspólnego małżonków. Został również sprostowany wpis w księdze wieczystej i obecnie jako właściciele nieruchomości widnieją obydwoje małżonkowie, a nie tylko mąż.
Czy wyprowadzenie nieruchomości z majątku firmy spowoduje jakiekolwiek konsekwencje w podatku VAT?
Czy można uznać, że wyprowadzenie nieruchomości podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.?