Pytanie
Pracownik pełnił funkcję prezesa zarządu dyrektora naczelnego na podstawie aktu powołania i umowy o pracę. Składka chorobowa była odprowadzana od całości wynagrodzenia. W związku z odwołaniem z funkcji prezesa zarządu dyrektora naczelnego z dniem 1 lutego 2014 r. pracownikowi przysługuje trzymiesięczne wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy, podczas którego otrzymuje wynagrodzenie jakie zajmował na uprzednio zajmowanym stanowisku. W miesiącu kwietniu pracownik zachorował. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego spółka nie uwzględniła wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje w związku z wypowiedzeniem, tj. za miesiąc luty i marzec z uwagi na art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zdaniem pracodawcy postępowanie to jest prawidłowe, ponieważ otrzymywane wynagrodzenie za okres bez obowiązku świadczenia pracy nie jest pomniejszane o nieobecność z tytułu choroby.
Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego spółka powinna uwzględnić wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje w związku z wypowiedzeniem, tj. za miesiąc luty i marzec?