Pytanie
Lekarz wykonuje usługi medyczne na rzecz szpitala w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podatek liniowy). W zezwoleniu na działalność posiada wpisy 86.22.Z, 72.19.Z oraz 85.59.B. Rozliczenie dochodu za 2012 r. zostanie złożone na formularzu PIT-36L. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej.
Czy dozwolone jest, aby mając ww. wpisy w zezwoleniu, wykonywać usługi badań naukowych, wydawanie orzeczeń lekarskich dla sądu oraz prowadzenie szkoleń na zlecenie firm farmaceutycznych?
Czy rozliczając się z dochodów z umów-zleceń za 2012 r. będzie mógł rozliczyć się wspólnie z żoną?