Pytanie
Czy wydatki, które ponoszę w związku z użytkowaniem samochodu użyczonego przez kontrahenta, dla którego świadczę usługi, mogę zaliczyć do kosztów mojej działalności?
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której zajmuję się organizowaniem wycieczek turystycznych, na podstawie podpisanej umowy współpracy z kontrahentem, dla którego świadczę usługi. W ramach podpisanej umowy, kontrahent użycza mi wyłącznie na cele służbowe samochód osobowy oznaczony logo firmy.
Zgodnie z umową mam prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług na rzecz mojego kontrahenta, które muszą zostać przez niego zaakceptowane (koszty obsługi i napraw samochodu). Po zaakceptowaniu raportu rozliczeniowego (dotyczącego usług, jakie wykonałem w danym miesiącu) oraz zaakceptowaniu udokumentowanych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (łącznie z kosztami na podstawie rozliczeń karty Routex) wystawiam dla mojego kontrahenta fakturę VAT.
Czy wydatki, które ponoszę w związku z użytkowaniem tego samochodu i za które nie otrzymuję zwrotu od mojego kontrahenta, mam prawo zaliczyć do kosztów podatkowych (np. opłaty parkingowe, autostradowe itp.) mojej działalności?
W jakiej wartości: netto czy brutto?