Pytanie
Zatrudniamy przedstawicieli handlowych, którzy do wykonywania swoich obowiązków służbowych (wizyty u klientów) wykorzystują prywatne samochody. Na podstawie tzw. kilometrówki pracodawca wypłaca pracownikom kwotę wyliczoną jako iloczyn przejechanych kilometrów w miesiącu i obowiązującej stawki 0,8358 zł/km.
Czy wypłacone z tego tytułu kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jeśli tak, to czy pracownicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na paliwo, przeglądy samochodu, naprawy, zakup opon, amortyzację samochodu itp.?
Czy jednak obowiązują ich tylko zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, o których mowa w u.p.d.o.f.?