Zgodnie z czerwcową nowelizacją prosument to: odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2) ), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.

- Z tego przepisu nie wynika jednoznacznie czy spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe produkujące energię na potrzeby własne budynków mogą być prosumentami. Brak wyraźnego określenia ich statusu jest niepokojący – dodaje Sławomir Reszke.

Wykorzystanie fotowoltaki do zasilenia, na przykład oświetlenia na klatkach schodowych czy wind, przynosi spółdzielniom i wspólnotom wymierne oszczędności. Co więcej, za sprawą funduszy unijnych, dzięki którym mogą sfinansować większą część inwestycji, jest to rozwiązanie w dwójnasób korzystne. Produkowana energia zapewnia zasilanie części wspólnych i obniży opłaty za mieszkania.
Źródło: OPEUS Energia

Więcej: Nowelizacja ustawy o OZE. Czy fotowoltaika będzie opłacalna? >>>