Pytanie
Krajowa spółka akcyjna zamierza zakupić od duńskiej spółki akcyjnej akcje tejże spółki duńskiej, a następnie nieodpłatnie przekazać je swoim polskim pracownikom w ramach programu motywacyjnego.
Z naszych informacji wynika, że transakcja taka nie jest optymalna podatkowo dla obdarowanych pracowników, ponieważ akcje te będą podlegały opodatkowaniu PIT oraz oskładkowaniu ZUS już w momencie ich otrzymania. Wynika to podobno z faktu, że akcje zostały zakupione przez spółkę polską, a potem wręczone, a nie - jak zwykło się robić w takich przypadkach - przekazane bezpośrednio przez spółkę zagraniczną polskim pracownikom jej spółki córki.
Czy faktycznie jest tak, jak piszemy (PIT ZUS w momencie otrzymania)?
Jeśli tak, to czy jest jakiś prosty sposób na uniknięcie tych obciążeń w momencie otrzymania akcji przez pracowników (np. poprzez zbycie akcji pracownikom przez krajową spółkę za symboliczną "złotówkę" za jedną akcję)? Jakieś inne sposoby?