Pytanie
1. Czy w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) – dalej u.z.u.s.o., przedszkole niepubliczne, które będzie chciało otrzymywać dotacje na takich samych zasadach, co publiczne, będzie mogło z własnej inicjatywy wystąpić do gminy z wnioskiem w tej sprawie, czy raczej będzie musiało odpowiedzieć na ogłoszony przez gminę konkurs ofert, w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu?
Czy u.z.u.s.o. daje możliwość niepublicznym przedszkolom składania swojej oferty gminom, które nawet nie mają zamiaru ogłaszać konkursu?
2. Czy po roku 2017 przedszkola niepubliczne nie będą otrzymywały od gmin dotacji na poziomie 75% wydatków bieżących, jeśli nie przyjmą warunków obowiązujących gminne przedszkola publiczne?