Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma zamiar wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZPC) w formie aportu do nowo powstałej spółki z o.o. Przeniesieniu aportem będzie podlegała tylko część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (czynności A), czynności B będą nadal wykonywane przez osobę fizyczną w ramach działalności. ZPC będzie zatem dotyczyła tylko czynności A oraz związanych z tymi czynnościami aktywami i pasywami. Osoba fizyczna prowadzi rozlicza się z VAT w odstępach kwartalnych. Wniesienie aportu będzie dokonane pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Cześć faktur sprzedaży, dotyczących czynności A, została zatem już wystawiona przez osobę fizyczną w istniejącej działalności. Podobnie zakupy udokumentowane fakturami związane z ZPC zostały już poniesione i zaksięgowane. Natomiast obowiązek podatkowy powstanie już po przeniesieniu ZPC do spółki z o.o.
Kto zatem powinien zapłacić VAT z tytułu czynności wykonanych w trakcie trwającego kwartału?