Pytanie
Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej z dnia 1 lutego 2013 r., IPTPP1/443-946/12-2/MW, z opodatkowania zwolnione są czynności wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do spółki komunalnej, w której miasto ma 100% udziału.
Czy to orzeczenie jest aktualne w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r.?
W jakim przypadku nie wystąpiłoby zwolnienie ww. aportu z VAT?
Czy ma znaczenie odpłatne użytkowanie ww. budowli przez spółkę komunalną na rzecz Gminy przed otrzymaniem ich w aporcie od Gminy, lub ich ulepszenie przed przekazaniem aportem?