Pytanie
Powadzę jednoosobową działalność gospodarczą - wynajem lokali na własny rachunek, podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dodatkowo poza działalnością wynajmuje lokale na zasadach ogólnych.
Nieruchomość 1 - nabyta 8 lat temu za gotówkę.
Nieruchomość 2 - nabyta w drodze darowizny 8 lat temu.
Nieruchomość 3 - nabyta 6 lat temu jako współwłasność, od 3 lat jestem jedynym właścicielem poprzez nieodpłatne zbycie współwłasności.
W jaki sposób wycenić wartość początkową posiadanych nieruchomości, które chcę wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować?
Czy można wartość początkową powyższych nieruchomości oszacować na podstawie aktualnej wyceny rzeczoznawcy?
Jeśli tak, to czy istnieją jakieś regulację, mówiące o sposobie wyceny przez rzeczoznawcę?