Pytanie
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą złożył 30 grudnia 2011 r. korekty dotyczące odliczenia VAT od paliwa (wyrok Magoora na to zezwolił). Urząd skarbowy przeprowadza w tej chwili czynności sprawdzające, poprosił więc o rejestry, a także inne dokumenty związane z tymi samochodami. Przy sprawdzaniu deklaracji i rejestrów okazało się, że za czerwiec 2006 r. źle wpisano wartość netto w poz. 46, natomiast kwota VAT się nie zmienia (jest dobrze wpisana).
Co w tej sytuacji zrobić?
Urząd skarbowy przedłużył czynności do końca marca 2012 r.
Czy urząd skarbowy sam może wpisać nową wartość netto, czy po prostu może odrzucić taką korektę?