Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąc jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy pracy nakładczej w 2008 r, korzystając ze zbiegu tytułów do ubezpieczenia z działalności gospodarczej odprowadzała jedynie składkę zdrowotną, natomiast ubezpieczeniem społecznym była objęta z pracy nakładczej. ZUS jednak zadecydował o wyłączeniu tej osoby z ubezpieczenia społecznego z tytułu pracy nakładczej za ten okres i jednocześnie nałożył nań obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek społecznych jak z osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Czy opłacone dzisiaj składki, jeśli ta osoba nadal prowadzi działalność gospodarczą, mogą zostać odliczone od przychodu lub ujęte w kosztach uzyskania przychodu?