Pytanie
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. W latach 2010-2012 był podatnikiem VAT czynnym, a od 2013 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W ramach prowadzonej działalności w 2011 r. przedsiębiorca świadczył usługi budowlane na rzecz polskiego podwykonawcy, ale na nieruchomościach usytuowanych w Belgii. Usługi te podlegały zatem procedurze odwrotnego obciążenia (art. 28e u.p.t.u.). Okazało się jednak, że przedsiębiorca nie zafakturował wszystkich usług. Z kolei na fakturach, które wystawiono została zastosowana stawka VAT 23%, zamiast NP.
Jak, mając na uwadze, że przedsiębiorca w 2011 r. był podatnikiem VAT czynnym, a obecnie nie jest VAT-owcem, naprawić te błędy? Czy należy dzisiaj, z bieżącą datą, wystawić zaległe faktury VAT? Czy deklaracje VAT należy skorygować wstecz i wykazać obowiązek w miesiącu, w którym powstał? Kiedy w przypadku tych usług (NP) powstał obowiązek podatkowy, jeśli nie wystawiono faktur VAT, np. gdy data wykonania usługi to 31 października 2011 r.? Czy można dzisiaj wystawić faktury korygujące do tych, które wystawiono w 2011 r. i na których zastosowano nieprawidłową stawkę VAT - 23% zamiast NP? W jaki sposób w tej sytuacji należy skorygować VAT należny? Czy wysłać kontrahentowi faktury korygujące i czekać na ich potwierdzenie? Czy skorygować deklaracje VAT wstecz? Jak należy postąpić w odniesieniu do zaliczek otrzymanych w 2011 r. na poczet tych usług? Czy w przypadku zaliczek na poczet usług nie podlegających opodatkowaniu w kraju (art. 28e u.p.t.u.) powstaje obowiązek podatkowy w momencie ich otrzymania i czy należy wystawić faktury zaliczkowe?