Pytanie
Osoba fizyczna posiada nieruchomość (nie mieszkalną), która należy do majątku prywatnego tej osoby i jest opodatkowana na zasadach ryczałtu. W związku z powyższym wystawia faktury za najem, które opodatkowane są na zasadach PPE. Równolegle ta osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (w innym zakresie niż najem), jednakże koszty energii elektrycznej i cieplnej refakturuje z jednoosobowej działalności na najemców (jednocześnie rozliczając koszty od elektrowni i gazowni w PKPiR). W efekcie najem jest opodatkowany PPE, zaś refaktura energii elektrycznej i cieplnej na zasadach ogólnych.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?