Pytanie
Spółka użytkuje samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych. Prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.
Jak prawidłowo rozliczyć koszty eksploatacji samochodu osobowego w przypadku, gdy w danym miesiącu, np. wrześniu 2013 r., na podstawie ewidencji były wyższe aniżeli limit miesięczny wyliczony na podstawie kilometrówki?
Czy można je uznać za koszty stanowiące podatkowe koszty uzyskania w przypadku, gdy z poprzednich miesięcy 2013 r. wynika, że koszty eksploatacji były znacznie mniejsze aniżeli wynikało to z kilometrówki (narastająco od początku roku)?
Czy też analizuje się tylko w skali miesiąca?