Pytanie
Występują przypadki, gdy spółka finansuje pewne wydatki ponoszone przez pracownika, jednak z których korzyści czerpie w okresie zatrudniania takiego pracownika spółka.
Czy takich świadczeń nie należy potraktować jako podlegających VAT i ująć w podstawie opodatkowania tym podatkiem?
Chodzi o następujące wydatki:
1) Szkolenia pracownika - licencja osoby zarządzającej - wymagana przez przepisy przy prowadzeniu usługowego transportu osób (faktura na spółkę),
2) Pokrycie kosztów certyfikatu kwalifikowanego - podpisu elektronicznego - wykorzystywanego wyłącznie w bieżącej pracy spółki (faktura na spółkę),
3) Pokrycie kosztów karty kierowcy pracownikom (kierowcom) zatrudnionym na stanowisku kierowców w spółce (faktura na pracownika - spółka reguluje zobowiązanie).
Czy nie należy potraktować ww. świadczeń jako poniesionych na zaspokojenie prywatnych potrzeb pracownika?