Pytanie
W dniu 16 października 2009 r. Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o likwidacji spółki z dniem 1 listopada 2009 r. W dniu 9 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dokonał wpisu powyższej uchwały do KRS.
W dniu 30 grudnia 2009 r. odbyło się kolejne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło kolejną uchwałę o cofnięciu likwidacji. W dniu 7 stycznia 2010 r. złożono do Sądu wniosek o wpisanie tej uchwały do KRS.
Czy w aktualnej sytuacji Spółka jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 31 października 2009 r., czy w momencie cofnięcia likwidacji spółki nie ma takiego obowiązku?