Pytanie
Zakład wystąpił o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych na gotowy produkt, tj. przemiał lub regranulat w procesie odzysku R3. Proces technologiczny: tworzywa sztuczne są rozdrabniane w młynie na przemiał, przemiał z młyna transportowany jest przenośnikiem do silosu (jeżeli przemiał jest czysty, pakowany jest do big-bagów i przekazywany, w zależności od zapotrzebowania, do wytłaczania lub do magazynu wyrobów gotowych w celu odsprzedaży). Przemiał zanieczyszczony transportowany jest do instalacji myjącej (mieszanie przemiału z wodą za pomocą obracających się łopat), wirówki, z wirówki wentylatorem wyciągowym do big-bagów, a następnie przekazywany do wytłaczania lub do magazynu wyrobów gotowych w celu odsprzedaży. W zależności od zapotrzebowania - przemiał przekazywany jest na stanowisko zagęszczarki (aglomerat), a następnie do wytłaczarki, gdzie przez rozcieranie i stapianie zostanie przetworzony na produkt końcowy (regranulat). Ponadto we wniosku wnioskodawca wpisał, że produkt spełnia warunki przewidziane w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. i jest powszechnie stosowany do konkretnych celów (komponent do produkcji tworzyw sztucznych na wtryskarkach).
Czy w opisanym przypadku proces ten należy zakwalifikować do procesu odzysku R3 (wniosek wnioskodawcy) i czy w ogóle należy wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy może wezwać do uzupełnienia lub dać odmowę?