Pytanie
Spółka komandytowa zawarła w dniu 12 lipca 2013 r. umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości 203.000 zł.
Leasing został zawarty na 4 lat.
Opłata wstępna netto 40.650,41 zł, VAT 9349,59 zł, płatna do 25 lipca 2013 r.
Opłata końcowa płatna do 15 czerwca 2017 r. w kwocie netto 2032,52 zł, VAT 467,48 zł.
Oplata ta została ustalona, jako wartość, po której leasingobiorca zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu.
Raty miesięczne - 47 rat po 3855,30 zł VAT 467,48 zł.
Czy opłata wstępna, koszty ubezpieczenia, paliwo, raty leasingowe i inne mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów?
Czy istnieje obowiązek prowadzenia "kilometrówki" dla ustalenia limitu w kosztach dla rat, kosztów paliwa, kosztów ubezpieczenia i innych?
Czy VAT nieodliczony od rat, ubezpieczenia i innych kosztów (poza paliwem) może być kosztem podatkowym?
Czy należy stosować ograniczenie kosztów podatkowych do wartości 20.000 euro?